Oppdatert 5.1.2022 av Jon Kvisli ©

Leksjon 1: Introduksjon til nettverk og virtualisering

Introduksjon

Teoristoffet til denne leksjonen er delt i to deler:

Leksjon 1a Introduksjon til nettverk gir en introduksjon til viktige, grunnleggende begreper innen nettverk, og litt om skytjenester.

Leksjon 1b Virtualisering gir en introduksjon virtualisering og virtuelle maskiner. Virtuelle maskiner er maskiner som utelukkende består av programvare og datafiler. En hypervisor er programvare som "simulerer" en datamaskin og har funksjoner for å opprette og kjøre virtuelle maskiner.

Labøvingene til denne leksjonen handler om å lage det virtuelle "lab-nettet" som du skal bruke i resten av de praktiske øvingene til emnet. Du skal lage to virtuelle maskiner i ett felles virtuelt nettverk på din fysiske maskin. Du skal også installere henholdsvis Windows Server og Windows 10 på disse maskinene. Du finner lenke til skriftlige labveiledninger under Læremateriell nedenfor.

Læringsmål for leksjonen

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Læremateriell

Materiell for de som ønsker å bruke VMware Workstation Player som alternativ til VirtualBox, er vist med grå tekst.

  Leksjon 1a - Introduksjon til nettverk Presentasjon (pdf) Video (44:44)
  Leksjon 1b - Virtualisering Presentasjon (pdf)  
       Side 1-21: Teoridel   Video (33:32)
       Side 22-25: Demo av Oracle VirtualBox   Video (23:16)
       Side 26-29: Demo av VMware Player (alternativ til VirtualBox)   Video (13:36)
       Demo: Nettverk og NAT-konfigurering i VMWare (alternativ til VB)   Video (04:07)
  Labøving 1a Lage virtuell maskin med Oracle VirtualBox Word Pdf  
  Labøving 1a Lage virtuell maskin med VMWare (alternativ til VB) Word Pdf  
  Labøving 1b Installere og konfigurere Windows Server på virtuell maskin Word Pdf  
  Laboving 1c Installere Windows 10 på ny virtuell maskin Word Pdf  

Relevante lenker