Leksjon 2: Introduksjon til Windows Server i nettverk

Introduksjon

Denne leksjonen er delt i to deler:

Leksjon 2a Introduksjon til Windows Server beskriver ulike versjoner og utgaver av Windows Server, installasjonsalternativer, krav til maskinvare og lisensiering. Dessuten introduseres begrepene arbeidsgruppe og domene som begge behandles grundigere i leksjon 2b og 5. Til slutt presenteres noen eksempler på tjenerroller og -funksjoner, og en demo av hvordan disse kan installeres med administrasjonsverktøyet Server Manager

Leksjon 2b Windows i nettverk forklarer hvordan Windows kan konfigureres og brukes på to ulike måter i nettverk; Windows arbeidsgruppe og Windows domene. Leksjonen inneholder dessuten en praktisk demonstrasjon av hvordan mapper, filer og skrivere kan deles med andre maskiner og brukere i en arbeidsgruppe. Til slutt innholder leksjonen en første beskrivelse av IP-adresser og nettverksmasker, og hvordan disse brukes i nettverkskonfigurasjonen til en Windows maskin. Både IP-adresser og nettverksmasker vil bli behandlet grundigere i senere leksjoner.

De praktiske øvingene til denne leksjonen handler om nettverkskonfigurasjon i Windows, bl.a.. hvordan du gir Windows 10 og Windows Server henholdsvis automatisk (dynamisk), og manuell (statisk) nettverkskonfigurasjon. Du lærer også bruken av Windows-kommandoene ping og ipconfig. Øvingene omfatter også administrasjon av lokale brukerkontoer og brukerprofil på Windowsmaskiner i en arbeidsgruppe.

Læringsmål for leksjonen

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Læremateriell

Materiell for de som bruker VMware Workstation Player som alternativ til VirtualBox, er vist med grå tekst.

  Leksjon 2a - Introduksjon til Windows Server Presentasjon Video (30:57)
       Demo av Server Manager   Video (03:38)
  Labøving 2a Nettverkskonfigurasjon i Windows
Word Pdf
  Leksjon 2b - Windows i nettverk Presentasjon  
       Del 1 Windows i arbeidsgruppe (presentasjon side 1-9)   Video (16:15)
       Demo: Delte mapper i Windows arbeidsgruppe   Video (09:52)
       Del 2 Nettverkskonfigurasjon i Windows (presentasjon og demo side 15-25)   Video (34:16)
  Labøving 2b Lokal brukeradministasjon og profiler Word Pdf