Leksjon 9 Web, HTTP og IIS

Introduksjon

Denne leksjonen handler om kommunikasjonsprotokollene bak web og hvordan en Windows Server kan bruker som webtjener. Leksjonen beskriver først hvordan applikasjonsprotokollen HTTP fungerer og hvordan den løser oppgaven med å levere webinnhold fra webtjener til webleser. Deretter ser vi konkret på hvordan Microsofts webtjener Internet Information Services (IIS) kan installeres og konfigureres på en Windows Server.

Læringsmål for leksjonen

Kunnskaper

Ferdigheter

Pensum

Læremateriell

  Leksjon 9 Web, HTTP og IIS Presentasjon   Video del 1 HTTP-protokollen (20:09)
        Video del 2 Webjeneren IIS (22:41)
        Video del 3 Utskrift i Internett (05:10)
  Labøving 9a Installere og konfigurere webtjeneren IIS Word Pdf   Filen index.html til oppgave c.
Høyreklikk og "Lagre linken som"
  Labøving 9b Utskrift i Internett Word Pdf  

Relevante lenker

Norsk Wikipedia
Engelsk Wikipedia
Microsoft Documentation